Jouw privacy is onze prioriteit

Daarom werd MigraineManager ontwikkeld van bij het ontwerp rond het principe van gegevensbescherming

https://migrainemanager.care/wp-content/uploads/2019/10/privacy_section1_img.png

Welke informatie we verzamelen

 • Uw gebruikersgegevens (gebruikersaccount, contactgegevens)
 • Uw communicatie via onze diensten (info met betrekking tot de communicatie die u met Epione had)
 • Uw gezondheidsgegevens (info over uw gezondheidstoestand)
 • Uw gebruik van de app (cookies en mobiele app versie)

Waarvoor we deze informatie verzamelen

 • Om de veiligheid van onze Applicatie en/of Diensten te handhaven en te verbeteren, en om statistieken te creëren. Wettelijke basis: “legitiem belang” van Epione om de Applicatie en/of Diensten te verbeteren.
 • Om uw account in de Applicatie te beheren en om er zeker van te zijn dat u ten volle kunt genieten van de Applicatie en de diensten met betrekking tot de Applicatie. Wettelijke basis: op de uitvoering van de overeenkomst die u heeft aangevraagd.
 • Om u goed en gemakkelijk te kunnen aanspreken of te informeren, of om door u te worden aangesproken. Ook om uw communicatie met ons te kunnen opvolgen. Wettelijke basis: uitvoering van de overeenkomst, waar u om heeft gevraagd.
 • Gezondheidsgerelateerde informatie wordt door Epione verwerkt, zodat u gebruik kunt maken van de Applicatie en/of Diensten. Wettelijke basis: gebaseerd op de uitvoering van onze overeenkomst; of in het geval dat de informatie is verkregen van apparaten en diensten van derden, na uw (expliciete en voorlopige) toestemming.

Voordat u deze apparaten en diensten van derden op Epione aansluit, raden we u aan om de instellingen ervan te bekijken. Mogelijk zijn er hulpmiddelen aanwezig waarmee je kunt aangeven tot wat voor soort gegevens Epione toegang kan krijgen.

 • Epione kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om u marketingmateriaal en ander materiaal met betrekking tot Epione, haar producten en/of diensten toe te sturen. Wettelijke basis: op basis van uw (expliciete en voorlopige) toestemming.

Wat uw rechten zijn

Je hoeft geen kosten te betalen voor het uitoefenen van uw rechten. Als u een verzoek indient, zullen wij binnen een redelijke termijn antwoorden.

 • Je hebt het recht om vrije toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens wanneer u maar wilt, en om geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking door Epione.
 • Je hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wissen of te beperken.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.
 • Je hebt het recht om uw toestemming in te trekken.
 • Je hebt het recht om te verzoeken om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen en profilering.
 • Als u zich zorgen maakt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons, kunt u een klacht bij ons indienen via privacy@epione.care

Wat wij doen om je informatie te beschermen

 • We hebben interne processen om ervoor te zorgen dat onze IT infrastructuur veilig is en onze team jouw informatie verantwoord gebruikt.
 • Alle communicatie is geëncrypteerd.
 • Je informatie is opgeslagen in een beveiligde server van AWS in Frankfurt, Duitsland, er vindt geen overdracht van uw persoonlijk identificeerbare gegevens plaats buiten de Europese economische ruimte.

Andere zaken

 • Epione BV, met maatschappelijke zetel in België, Groeneweg 35A, 3090 Overijse, en bedrijfsnummer 0671.531.790, (hierna “Epione”) zal uw Persoonlijke Gegevens die via het Epione platform (het “Epione Platform”) zijn verzameld, verwerken en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op het dasboard.
 • Voor verdere vragen, of als u vragen hebt over hoe uw Persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Epione via privacy@epione.care .
 • Het Epione platform, waarvan Helpilepsy een component is, is een medisch hulpmiddel van klasse I onder Richtlijn 93/42/EEG van de Raad.
 • Je bent niet verplicht om de app te installeren en je weigering heeft geen impact op de behandeling van je arts of de kwaliteit ervan.
 • Als je 15 jaren inactief bent op MigraineManager, zullen we je persoonlijke data verwijderen. Als je Helpilepsy niet meer gebruikt, contacteren we je elke 3 jaren (minstens) om te vragen als je wenst dat we je data nog behouden.
 • Je Helpilepsy data is niet onder de controle van je arts of je ziekenhuis. Zij zijn, zoals jij, partners en gebruikers van MigraineManager.

Privacyverklaring